Videos

Frühlingsgötter – Spring Gods
Einzelaussstellung Palast Galerie 27.04.- 22.06.2018
Abbildung: “Narziss” – Öl/Leinwand, 130×160 cm, 2016
Video Frühlingsgötter Startbild